“Η Παθολογία συνδέει όλες τις ειδικότητες, από εκείνη ξεκινά και σε εκείνη επιστρέφει ο ασθενής”

"Η Παθολογία συνδέει όλες τις ειδικότητες, από εκείνη ξεκινά και σε εκείνη επιστρέφει ο ασθενής"